November 29, 2022

36 thoughts on “Nhật Ký Câu Dạo – Tập 9: Nước Lũ Sông Bé ✅

  1. Mọi nguời nói Đúng rồi bạn hiền ơi ra clip thương xuyên đi lâu lắm mới ra clip mà ra clip thì lại ngắn xem ko đã gì hết

  2. Hi em trai 👉💪💪🎣🎣🎣🎣🎣🎣🎣🎣🎣🎣🎣👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  3. A ơi cho e hỏi con cũng câu sông bé nhưng khúc trên bình phước lận chổ này nước im lặng lắm vậy cá có nhiều như nước xiết ko ạ

  4. Anh thấy mấy ae đồng nai thả ổ câu đài , cá diêu hồng 2-4 kí quá trời luôn đầy luôn , sông đồng nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *