May 11, 2021

Nguyen Phu Trọng tuyên bố ĐÃ ĐẾN LÚC thay đổi THE CHẾ CHÍNH TRỊ Đa NguyênTuy nhiên, đổi lại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Bài phát biểu này đã có nhiều điểm sáng bất ngờ, là điều chưa từng thấy được đề cập trong một cuộc họp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cụ thể là, về đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng người đứng đầu đảng CSVN đã gợi mở những vấn đề hết sức nhạy cảm như:

“1. Thời kỳ quá độ là thế nào? Đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế là thế nào? Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không? Đổi mới chính trị là đổi mới hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, nhân lực, phương thức, lề lối làm việc… hiểu cho đúng những cái đó. Hay bây giờ nói kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; vừa qua kinh tế thị trường phát triển như thế được chưa? Có bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa không? Có lệch về phía nào không?

2. Các thành phần kinh tế, các chế độ sở hữu như thế nào? Bây giờ chế độ sở hữu của ta như thế nào? Công hữu, tư hữu, hỗn hợp… Các thành phần kinh tế thì có Nhà nước, tập thể, tư nhân, sở hữu hỗn hợp, có đầu tư nước ngoài. Chúng ta cứ thu hút đầu tư nước ngoài vào thật nhiều, ký kết thật nhiều thì rất hoan nghênh, nhưng đầu tư vào đây thì ta sẽ quản lý thế nào? Có phụ thuộc vào người ta không? Có giữ được độc lập tự chủ không? Trong khi đó, yêu cầu là hội nhập kinh tế nhưng phải độc lập tự chủ.

3. Bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt. Hôm qua tôi có nói: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng, tôi đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân. Không kỳ thị, nhưng đồng thời anh nào có sai thì yêu cầu họ sửa. Nhà nước cũng thế, không phải nhà nước tất cả cái gì đều tốt. Kinh tế Nhà nước có mặt tốt, nhưng vừa qua có rất nhiều thất thoát. Nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế Nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân thì có đúng không?…”

Nói một cách ngắn gọn là, ông Nguyễn Phú Trọng đã dám động chạm đến những điều cấm kỵ, là các yếu tố đặc trưng nhất của của nghĩa Mark – Lenine. Đó là: Chế độ sở hữu thậm chí là cổ súy và ưu tiên, khuyến khích Kinh tế tư nhân; Đổi mới chính trị hay đổi mới chế độ chính trị; Đặc biệt là khái niệm “Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa” đã được biến thành khái niệm “Kinh tế thị trường và định hướng Xã hội Chủ nghĩa”. Nghĩa là bỏ cái đuôi định hướng Xã hội Chủ nghĩa.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Nguyen Phu Trọng tuyên bố ĐÃ ĐẾN LÚC thay đổi THE CHẾ CHÍNH TRỊ Đa Nguyên

 1. Thật như Ông Trọng nói : Đến lúc VN nên đa nguyên, chỉ 1 đảng thì tham nhũng thối nát nước Vn thua xa Lào, Cambodia và nhiều nước bên Châu Phi. VN sẽ mất nước về tay ngoại bang là tàu cộng nó đã cướp biển đảo đất liền.của ta, ta yếu vì chỉ 1 đảng quỉ ma chuyên bóc lột, cướp đoạt là chính. Đa đảng dân vui sẽ hết lòng vì nước không sợ kẻ xâm lăng nào, tham nhũng sẽ giảm, không bao lâu người tài về xây dựng đất nước vì hiện nay dù mời gọi họ không về vì sợ bị cướp hoặc dưới quyền những đứa chỉ có cái miệng xạo, tài thì số không.

 2. Ô hô, ô hô đảng hỡi !

  Mặt mày hại nước lũ chúng bay …
  Cộng sản cái chi. ? khốn nạn này
  Ôm chân cư trú nương Tàu cộng
  Lũ quỷ đẻ non tại chốn này

  Dân Việt mắc lừa nào có biết …
  Mất hướng u mê mới thế này
  Ngót tám mươi năm lũ chó cầy
  Việt Nam uất hận oán chúng may

  Giết tróc đánh nhau do Tàu cả
  Lời đường ý mật dỗ dành hay
  Sức thần Phù Đổng, quân Ân nhớ
  Cải tử hoàn sinh cơ hội này…

  Bùi Quang Thanh
  Ngọc Châu Hải Dương
  26/1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *