June 4, 2023

19 thoughts on “Nguồn nước sông Đà đã bị đầu độc như thế nào?

  1. Có bàn tay Trung Quốc rồi đâu có ai nhẩn tâm đem dầu đổ xuống sông cổ bắt cho được thằng bỏ trốn điều tra nếu do tàu làm đem bắn bỏ làm giương

  2. 2 con Chốt Thí Mạng. Nói láo để gạt người dân. 2 con Chốt này mà đổ Dầu Thai làm Nước Cả 1con Sông Đà Đen như mực vậy ư?

  3. Làm ko biết có được bao nhiêu tiền giờ cuộc đời sống trong tù những thành phần này cũng chỉ là một con tốt thôi vì tiền mà ko biết mình đang làm việc gì quân cờ đánh con tốt bắt con xe chiếu tướng hết cờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *