January 23, 2021

#Người Việt Hải Ngoại (501) Chủ Nghĩa Cộng Sản có ảnh hưởng & tác động gì đến Nước Mỹ & Thế Giới?Có thể bạn chưa biết ?Nước Mỹ năm 1928 khi thị trường trứng khoáng vỡ trận, nền kinh tế mỹ suy thoái, công nhân thân thất nghiệp. Tại thời điểm đó nước Mỹ có hai đảng. Đảng Xã Hội & Đảng Cộng Sản, và nước Mỹ cũng như thế giới hay núc đúng hơn là người lao động hưởng lợi từ đó .
Franklin Delano Roosevelt (30 tháng 1 năm 1882 – 12 tháng 4 năm 1945, thường được gọi tắt là FDR) là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 32 và là một khuôn mặt trung tâm của các sự kiện thế giới trong giữa thế xx #Người_Việt_Hải_Ngoại #Nghệ_Nhân_và_Tác_Phẩm

Xem thêm Mật Ước Thành Đô⤵️

Dân oan Việt⤵️

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “#Người Việt Hải Ngoại (501) Chủ Nghĩa Cộng Sản có ảnh hưởng & tác động gì đến Nước Mỹ & Thế Giới?

  1. Anh nói hay quá! Thì ra Lương Hưu, phúc lợi xã hội mà người dân được hưởng bắt nguồn từ CNCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *