November 29, 2022

Người nuôi tôm ở Hải Phòng điêu đứng vì môi trường nước thay đổiMôi trường thay đổi, diện tích thu hẹp và nhiều điều kiện tự nhiên khác đang khiến người nuôi tôm tại Hải Phòng gặp khó.
Diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố Hải Phòng nói chung và nuôi tôm nói riêng đang có xu hướng giảm do thu hồi mặt bằng cho 1 số dự án, bên cạnh đó thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường về nền nhiệt độ và giông bão nên ảnh hưởng tới mức độ đầu tư mở rộng xuống giống sản xuất nuôi trồng thủy sản.
Tính đến tháng 8/2019, diện tích nuôi tôm các loại đạt 2.827 ha, giảm 4,77% so với năm 2018.
Sản lượng tôm các loại đạt 3.887,5 tấn, giảm 11,47% so với năm 2018.

Thực hiện: Đinh Mười

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

One thought on “Người nuôi tôm ở Hải Phòng điêu đứng vì môi trường nước thay đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *