August 10, 2022

Người dân đổ xô phá tiêu, điều trồng cây công nghiệp mới để đổi “vận” | An toàn sống | ANTVANTV | Được biết đến là vùng trồng trọt các cây công nghiệp với quy mô lớn nhưng vùng quy hoạch của cây trồng ở Ea Wer và nhiều vùng của Tây Nguyên…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sylvaniachristian.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *