November 30, 2020

21 thoughts on “Ngôi nhà 9 tầng nghiêng như tháp Pisa ở vĩnh phúc khi đang xây dựng.

  1. Đây cũng là một cái hậu quả của việc làm không tốt có sự gian dối, thiết kế giàn mống bốn tầng mà làm chín tầng, thì phải chịu hậu quả thôi.

  2. họ làm ẩu quá mới vậy đó a. bên này mà mun xây gì là phải có giấy phép của nhà nước có kiến trúc sư thiet kế. den kiem tra tiến độ xây dựng nữa

  3. Ngôi nhà lớn và đẹp vậy mà bỏ hoang , thi công vượt thiết kế nên nhà bị nghiêng đó anh , rất là đáng tiếc

  4. chín tầng mà nghiêng thế này ai dám sống trong đó. đổ lúc nào không biết. chắc chủ nhà cũng bỏ tiền tỷ vào xây dựng rồi. giờ đập đi tiếc lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *