December 2, 2022

31 thoughts on “Ngôi Làng Ma Trong Rừng Sâu Phim Kinh Dị Thuyết Minh

  1. Mỗi bộ phim đìu có ý nghĩa của nó. Ăn thua bạn sự hiểu biết của thôi. Côi k hiểu ròi nói k hay, k hỉu, xàm . Tức cười 😏😏

  2. Người ta làm phim cho coi rồi còn chửi.mấy người thiếu học.hay thì coi không hay thì thôi lại còn chửi.người ta làm phim ra để cho người ta xem chứ ko phải người ta làm phim ra để cho bọn thiếu học chúng mày vào chửi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *