June 1, 2023

7 thoughts on “[Ngọc Tái Tổ Hợp] Bảng ngọc Master yi mùa 8 Của Cowsep

  1. Mọi người góp ý giúp mình nha nhớ Đăng Ký kênh để nhận thêm các thông tin về mùa giải mới

  2. Bảng ngọc tank vớ va vớ vẩn. Yi éo có 1 tí kĩ năng khống chế cứng nào mà lấy ngọc dư chấn là xác định muốn chấp ngọc siêu cấp à?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *