March 26, 2023

2 thoughts on “Ngành công nghiệp truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản (Thế giới không phẳng)

  1. Làm hoạt hình khó lắm chứ. Trước thì vẻ lẻ từng tranh còn giờ có phần mềm chuyên làm hoạt hình rồi, họa sĩ đỡ cực.

  2. Một bộ phim hoạt hình hay không chỉ phụ thuộc vào cốt truyện,vào ý nghĩa mà nó mang lại.mà cách thể hiện nhưngx cảm xúc đó bằng hinh ảnh cũng góp phần giúp bộ phim thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *