October 26, 2020

13 thoughts on “Nếu giá dầu lên 100$, kinh tế ảnh hưởng thế nào?

  1. dầu sẽ khó lên 100 usd,vì nguồn cung từ Hoa kì dồi dào,họ có khả năng khai thác dầu đá phiến nếu giá dầu thô cao.Với lại,lượng dự trữ của Mỹ rất lớn ,sau khi lên 65usd/1 thùng thì nó đã về lại 63usd/1thung.

  2. Mí bữa tháy Thắng ca ngợi Phúc XO quá, sau đó Phúc XO ntn thì ai cũng bit, kg thấy Thắng nói gì nhỉ 😅

  3. Đã có lúc dầu lên 120 usd vào 2006 gì đó
    Chúng ta quy chiếu lại thời điểm ấy xem ra sao.

  4. Nếu giá dầu diện ga và các thứ khác tăng càng cao thì dat nước sẽ tăng tốc phát triển.thìcac nha kinh doanh va. người dân sẽ vui dat nước sẽ phon vinh hahaha….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *