January 27, 2022

21 thoughts on “Múa tiếng chày trên sóc bombo xã Đại Hợp

  1. Trang phục của điệu múa không đúng đâu nhé..
    Sóc Bom Bo là ở tỉnh Bình Phước.
    Trang phục là của Dân tộc S'tiêng (Giống y như trang phục của đồng bào Tây Nguyên).
    Thế mà các chị em mình lại mặc trang phục Thái trắng của vùng Sơn La Tây Bắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *