Mùa nước lũ xoài keo thu hoạch.Vất vả cho anh em Campuchia.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sylvaniachristian.com/category/du-lich/

Leave a Reply