July 7, 2022

23 thoughts on “Một Năm Mới Có Một Lần Gió Bất Về Trời Se Lạnh Là Có Rươi Ra Dớt Về Ủ Nước Mắm – T374

  1. Rươi này mà có ba rọi băm, trứng ,lá lốt, hành lá thì là trộn lẫn làm chả thì thôi rồi luôn Tâm ơi .

  2. Nước mắm rươi là đặc sản của trà vinh mà nhìn thấy sợ vậy chứ ngon lắm không phải dễ tìm đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *