October 1, 2022

22 thoughts on “Mới nhất Tiếng hò Sông Hậu Ngao sò ốc hến Bác Ba Phi Giang Châu Trọng Hữu Trung Dân Thanh Kim Huệ

  1. Không bao giờ có giọng ca thứ hai như Nghệ sĩ Giang Châu thật đáng buồn cho số phận ý trời Nam Mô A Di Đà Phật

  2. Chú Giang Châu tuy chú ra đi mãi mãi nhưng tiếng hát của chú vẫn mãi trong tim khán giả gần xa và người hâm mộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *