Mô tả ngành: Kỹ thuật chế biến món ănSơ cấp nghề
Nguồn video: Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sylvaniachristian.com/category/du-lich/

Leave a Reply