July 6, 2020

Mô hình giáo dục “không chọn lọc đầu vào” đầy nhân văn giữa lòng thủ đô Hà NộiTừ năm 1986, Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội theo quy luật kinh tế thị trường. Đến nay kinh tế, xã hội Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng.  Song nền kinh tế thị trường càng phát triển, sự phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư ngày một khắc nghiệt; Số trẻ em, thanh thiếu niên bị tiêm nhiễm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bỏ học lang thang ngày một nhiều hơn.  Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn này đã có nhiều mô hình giáo dục của nhà nước và các tổ chức phi chính phủ cố gắng chăm lo và đạt nhiều kết quả tốt. Song “ai cũng được học hành” cũng còn là một vấn đề không phải nơi nào cũng thực hiện được.  Số trẻ em đang theo học ở các nhà trường phổ thông bị tiêm nhiễm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật hoặc gặp nhiều khó khăn về phát triển bản thân, khó khăn về gia đình, lại chưa được quan tâm giúp đỡ một cách đầy đủ.   Nhìn nhận được thực tế này, tháng 10/1989, Trường Trung học phổ thông dân lập Đinh Tiên Hoàng được thành lập nhằm thu nhận những học sinh không được vào quốc lập hoặc đang học các trường quốc lập xếp loại yếu kém văn hóa, đạo đức, vi phạm kỷ luật bị các nhà trường từ chối không cho học, có thể được tiếp tục học ở trường Đinh Tiên Hoàng.  Những nhà giáo tâm huyết, sáng tạo nên mô hình giáo dục Đinh Tiên Hoàng lúc đó có mục tiêu nhân văn, đi tìm một giải pháp mới bằng một cơ chế quản lý tự chủ để giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn của Hà Nội.   Từ năm 2005, sau 15 năm thành lập, có kinh nghiệm hơn trong công tác giáo dục và để làm rõ hơn triết lý giáo dục của Đinh Tiên Hoàng, nhà trường đã chuyển từ mô hình “giáo dục đặc biệt” sang mô hình “giáo dục không chọn lọc đầu vào”.   Khi tôi hỏi nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng giáo dục nhà trường, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội: “Với đối tượng “không chọn lọc đầu vào”, trường đã gặp những khó khăn như thế nào?”  Thầy Lâm nhẹ nhàng chia sẻ: “Không chọn lọc đầu vào có nghĩa là chúng tôi chỉ nhận được những học sinh có điểm thi vào trung học phổ thông thấp.  Những học sinh này không những rơi vãi kiến thức cơ bản, nền tảng, mà các em còn mất thói quen tự học, khả năng độc lập suy nghĩ yếu, lại là những học sinh có cá tính mạnh, thích gì làm nấy, sống không có nền nếp, kỷ luật, ở cả gia đình và nhà trường.   Tóm lại, đến trường chúng tôi phải làm lại từ đầu tất cả bởi thống kê cho thấy học sinh Đinh Tiên Hoàng có tới 20% yếu kém rèn luyện đạo đức; 60% yếu kém khả năng học tập văn hóa và số đông các em gặp hoàn cảnh khó khăn về hoàn cảnh gia đình (gia đình ly tán, kinh tế sa sút) “.  Mục tiêu của trường Đinh Tiên Hoàng không phải bắt học sinh trở thành những học sinh khá, giỏi để chen chân vào các trường đại học, mà mục tiêu trên hết của giáo dục ở Đinh Tiên Hoàng phải cho học sinh “nên người” trở thành những người tử tế.   Vì thế trường Đinh Tiên Hoàng, với đối tượng học sinh yếu kém văn hóa, trường đã rèn học sinh theo quy trình 4 bước: Đó là: làm sao giúp học sinh phải Thích học; rồi Biết cách học; có Thói qu

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *