December 1, 2022

Minecraft – NHỮNG CÂU LỆNH THÚ VỊ TRONG MINECRAFTTrong vidoe hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những câu lệnh thú vị trong minecraft
– Nếu mọi người thích video này thì hãy LIKE và SUBSCRIBE để ủng hộ mình nhé!!!

►SUBSCRIBE:
●Lệnh:
1, /give @p skull 1 3 {SkullOwner:”TÊN NGƯỜI CHƠI”}
2, /summon Fireball ~ ~3 ~ {ExplosionPower:20,direction:[0.0,0.0,0.0]}
3, Link:
4, Link:
5, Link:

♫ MUSIC ♪
►INTRO by Ender Craft VN

►Nhạc OUTRO: daPlaque – GG
►Nhạc nền: Wallpaper – by: Kevin Macleod

(◔人◔)

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

44 thoughts on “Minecraft – NHỮNG CÂU LỆNH THÚ VỊ TRONG MINECRAFT

  1. /summon Fireball ~ ~3 ~ {ExplosionPower:900,direction:[0.0,0.0,0.0]} Nếu bạn mún nó đở lag thế giới hơn nhưng mà hịu xuất lại cao hơn nhen 😀

  2. /give @a diamond_axe 1 0 {AttributeModifiers:[{AttributeName:generic.attackDamage,Name:generic.attackDamage,Amount:10000000,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:horse.jumpStrength,Name:horse.jumpStrength,Amount:1010,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.knockbackResistance,Name:generic.knockbackResistance,Amount:0.1,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.maxHealth,Name:generic.maxHealth,Amount:10100,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.followRange,Name:generic.followRange,Amount:100000,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.movementSpeed,Name:generic.movementSpeed,Amount:0.1,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.knockbackResistance,Name:generic.knockbackResistance,Amount:0.1,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1}],display:{Name:"pro axe",Lore:["siu manh"]}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *