December 1, 2022

10 thoughts on “Megaman X6 #10 – Hoàn Thành Shadow Armor Cho X (Giáp Ninja)

  1. Anh cũng có thể lấy các bộ phận đó và hai bình E bằng zero đen với điều kiện anh phải đeo cho zero hai part là speedter và jumper (nhưng ở màn con rùa thì hơi tốn mạng)

  2. Khi anh xài blade amor nếu anh nhấn nút lên + nút bắn anh có thể khi anh chare chém bằng z-saber nhưng nó mạnh hơn khi chém ko chare

  3. Có ai hóng pokemon sword and shield ko (dù ko chơi được) 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *