February 4, 2023

49 thoughts on “Máy Xbox vứt xó 5 năm lôi ra vẫn chạy tốt !!! Nể Microsoft quá !!!

  1. Cái xbox của em nó để mới có 1 tháng mà khi bấm nút cái nó đỏ không load nữa nên em đem ra tiệm sửa huhu

  2. Con này thành hàng cổ rồi nhiều tiền lắm đấy bán Đi mua được nhiều máy xbox mới lắm bán Đi

  3. Máy mình PS 4 mua hồi 2013 từ bên Mỹ xách tay về, chơi 1 tuần tầm 8 9 tiếng h vẫn cày ngon lành mấy game mới, chả lag tẹo nào

  4. Máy Xbox em cũng vậy nè, máy Xbox one của em là năm 2014 chơi từ hồi đó tới bây giờ vẫn chạy ngon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *