June 4, 2023

One thought on “May còn có em

  1. Cái khốn kiếp đê tiện của bọn cộng sản việt nam đó là khi có người nói sự thật, dù bao nhiêu tuổi, thì sẽ bị vùi dập bằng mọi cách ghê tởm nhất cho đến khi câm mồm !!! Thế đấy ! Tôi cũng là nạn nhân nên tôi hiểu điều này !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *