May 23, 2022

42 thoughts on “Màu nâu tây – nâu lạnh

  1. nang tông len nền toc 6 hoặc 7.lấy 61+011 tỷ lệ 50.50.tóc tô +15 sợi mảnh 10%. õyy 3 haoc 6 vì 9 và 12 sẻ mau bay

  2. Anh ơi cho em hỏi tóc hiện màu vàng sáng muốn nhuộm màu nâu tây mình lấy không thức y dậy được ko a

  3. Màu Nâu tây. CT. 6.0 hoặc 6.1+011+0xy 3 hoặc 6.tỉ lệ. 45+40+15 đôi với tóc sợi to đúng ko anh, có cần thêm gì nữa ko a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *