August 11, 2020

MASHUP: Vàm Cỏ Đông – Anh ở đầu sông em cuối sông – Dòng sông và tiếng hátMASHUP: Vàm Cỏ Đông – Anh ở đầu sông em cuối sông – Dòng sông và tiếng hát (Chương trình ca nhạc: Miền ký ức)
Sáng tác: Trương Quang Lục – Phan Huỳnh Điểu – Nguyễn Nam
Thơ: Hoài Vũ
Biểu diễn: Quý Bình – Thùy Trinh – Kiều Oanh

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *