August 11, 2022

Mai Thế Hiệp | Hầu Đồng | Chúa Thác Bờ (21 tháng 8 năm Kỷ Hợi)Đạo diễn, diễn viên Mai Thế Hiệp hầu đồng tại Đền Chúa Thác Bờ – Sài Gòn ngày 21 tháng 8 năm Kỷ Hợi.
Vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏa
Chúa Thác Bờ rực rữ càn khôn
Lô xô đá mọc đầu nguồn
Í i í i ì a a a a

Lô xô đá mọc đầu nguồn
Khen ai khéo tạc bên luồng chơi vơi
Cảnh Thác Bờ là nơi thắng tích
Lập ngôi Đền thờ thanh lịch biết bao
Con sông Đà nước chảy rì rào
Í i í i ì iiiiiiii

Sông Đà nước chảy rì rào
Sau đền đá mọc thấp cao mấy tầng
Cảnh thanh xuân thiều quang sáng tỏ
Chúa Thác Bờ là Tiên nữ giáng sinh

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *