February 4, 2023

9 thoughts on “Luật Bóng Chuyền Hơi – Cách Bắt Lỗi Đánh Bóng Chuyền Hơi – Phương Pháp Trọng Tài Phần 1

  1. cho em hỏi bên phát bóng thì các cầu thủ số 2 số 3 số 4 thì có phải đứng trên vạch 2 mét kg hay đứng như hướng dẫn trên

  2. Xin giải thihh rõ trường hợp nào thì cau thu hai bên cùng giữ bóng trên lưới lâu thì phát bóng lại vì như luật quy định không được chan quả đánh bóng từ khu 2m của doi phuong thì k thể có tình huong c t 2 bên cung giữ bóng trên lưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *