September 29, 2022

20 thoughts on “Lừa đảo nhân viên Điện máy xanh.

  1. Lòng tham vô đấy.lúc nge tiền vên hết chí nhớ khôn.gặp mình đeo vàng giả nhiều vô.rồi Đi chước mặt nó.co đặt cọc cho nó cũng vàng giả thoi.

  2. Lừa cái gi? Nó cũng muốn dọn nhà ngừoi ta. Giao dùm mà trả tiền công 3 triệu, bếp ga mà trả tiền công như vậy, nếu k phải lừa cũng giao hàng cấm, nói để người ta biết mình ngu

  3. Kg fải lừa đảo mà thằg này ngu và tham tjền 3trịu nên bị vậy là đúg rồi….ngu ngu tham tjền là đág.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *