November 29, 2022

Lời khai ban đầu Thượng úy công an Cầm Súng Cướp ngân hàng Vietcombank Thanh HóaAgribank Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Agribank đã khẳng định được vị thế, vai trò của một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Tin tưởng rằng, với truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, Agribank sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững vị trí, vai trò của mình trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành Ngân hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
#Agribank#Tamnong#Nganhangdientu#internetbanking

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *