| Loạn Chiến 59| Linh Bảo Sơn | Mới Tập Chơi NMĐ ????Luật 59 : *Trang Bị : Đồ Sư Môn – Tàng Kiếm 5x. *Đồ Giám Định Cấp 64 trở xuống . *(Nón-Áo-Quần +5) – (Vũ Khí +7 ) * Ngọc Bội : Giám Định Cấp 59 Trở…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sylvaniachristian.com/category/du-lich/

Leave a Reply