May 30, 2023

18 thoughts on “Loa Ar2Ax Zin Đẹp Giá 13Tr Mời Quý Vị Thưởng Thức Chất Âm – 0969789779

  1. A zai ghép thêm với 1-2 ampli khác nghe xem có dc ko ah !! Loa thi vừa túi tiền nhiu người còn ampli vượt khả năng anh ah ! Ths

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *