February 1, 2023

5 thoughts on “loa AR 2AX.bass bánh bo +amply fisher 450T PHONG AUDIO.0966068956

  1. Bác này test nhạc chuẩn nè, mấy người kia toàn lấy nhạc chuyên test để lừa tai người nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *