October 2, 2022

LienVietPostBank hoàn thành 86% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019
LienVietPostBank hoàn thành 86% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 | Alive World
Tính đến quý 3, tổng huy động vốn của LienVietPostBank đạt 176.159 tỷ đồng, cho vay thị trường dân cư và tổ chức kinh tế đạt 135.105 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,1% và 11,7% so với cuối năm 2018.
#Alive_World

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *