December 4, 2020

LHS Thứ Bảy 16.11.2019: KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN VÀ PHÓ THÁC – Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTLHS Thứ Bảy 16.11.2019: KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN VÀ PHÓ THÁC – Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
—-
Youtube:
Facebook:
Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com
Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv:
#AmenTV #TMCNN #GNsP

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

5 thoughts on “LHS Thứ Bảy 16.11.2019: KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN VÀ PHÓ THÁC – Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

  1. Con còn yếu đuối wa , thế gian này có nhiều lực hấp dẫn cuốn hút , như cứ muốn tách rời con xa Chúa . Thân xác của con nó cứ muốn hưởng thụ .
    ☆ Qua bài giáo huấn của Cha hôm nay ,
    Con sẽ cố gắng xây dựng lại ~ ji còn dang dở . Cám ơn Cha kính yêu .🌴🏃‍♀️🏃‍♂️✍🌴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *