February 9, 2023

5 thoughts on “Lập Ma Trận Hệ Số Tương Quan Bằng Excel

  1. anh ơi cho e hỏi xíu nó hiện ra dòng " correlation – input range must contain at least one data point " là sao ạ?

  2. Anh ơi cho e hỏi trong cách tính ma trận PS, hàm Covar kết hợp với OFFET, có khác gì với hàm CORREL khi kết hợp với OFFSET không ak? em coi mấy clip anh thấy có lúc dùng cách kết hợp khác nhau.. Anh giải đáp giúp em với, cám ơn anh :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *