December 4, 2022

9 thoughts on “Lãnh đạo công ty nước sông Đà giấu việc nước nhiễm dầu

  1. Chỉ thị ở đâu có sai phạm sử lý người đứng đầu vẫn là ảo chưa áp dụng .
    Ai không làm được đứng ra một bên cho người khác làm Cũng vậy .Người dân biết tin ai bây giờ

  2. gặp bọn khủng bố, nó đổ thuốc độc hay nguồn bệnh xuống sông thì cả hà nội xong rồi… nguồn nước là an ninh quốc gia mà, các ông cứ như cho chơi, nên truy cưu trách nhiệm hình sự với ban quản lý nước sông đà…

  3. Một xã hội đồng tiền có sức chi phối lương tâm của những người được coi là cán bộ thật không chấp nhận được. Ở nước ngoài những người được bầu làm cán bộ thì phải do xát hạch của dân. Ở Việt nam thì bổ nhiệm đúng quy trình mới có hậu quả vậy

  4. Cần phải truy tố lãnh đạo nhà máy nước sạch sông đà . Khi cố ý bán nước bẩn cho người dân ,

  5. May quá nhà mình ở quê có một cái giếng khơi nước quá sạch và chất lượng. Xin chia buồn với những người ở thành phố!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *