October 2, 2022

5 thoughts on “Lạng Sơn chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ khoả thân với đồng nghiệp

  1. Con vợ chắc cay lắm đây clip nầy tồn tại trên mạng chắc cở 100năm kàkkkkk😂😂😂😂Đến 70tuổi thành bà già xem lại chắc lên máu , đứt bóng , bởi đâu còn uy tín gì!!!đối diện sao con cháu nhỉ

  2. Thằng chồng này hiên quá sao không cầm giao cắt đứt buôi thằng kia ném xuống sân cho chó nó tha song về viết đơn xin ly hôn con kia là được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *