May 30, 2023

30 thoughts on “Làng – Kim Lân.FLV

  1. LỊCH CÁC LỚP Văn – Sử – Địa – Toán – Lý – Hóa – Anh – Sinh ÔN THI THPT QUỐC GIA GIÚP THÍ SINH ĐẠT 8 ĐIỂM TRỞ LÊN – Tặng TÀI LIỆU ÔN TẬP CHO HỌC VIÊN
    http://thaycuong.com/news/383-LICH-CAC-LOP-ON-THI-THPT-QUOC-GIA-GIUP-THI-SINH-DAT-8-DIEM-TRO-LEN.html

  2. cô giảng rất hay,….trên lớp cô em cũng giảng nhiều nhưng không thu hút em học thành ra kiến thức mơ hồ,… k.mơn cô!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *