March 5, 2021

7 thoughts on “Làm tay cành nước 1 cho cây mai bonsai đẹp

  1. Anh ơi cây mai ma mộc nhánh dưới rễ lên đó a mình nên cắt bỏ hây để lại a

  2. Quay clip không chuyên môn quay phải chuyển ống kính mọi góc độ xa gần trên dưới để thấy rõ xem đỗ sinh hoặc anh đông đó mà học quay vừa chi tiết vừa thuyết trình hay .xem chán chết dược vậy làm sao mà đăng kí li ke được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *