August 3, 2020

Làm hồ cá với thác nước chạy từ thân cây | Make an aquarium with a waterfall running from the trunkLàm hồ cá với thác nước chạy từ thân cây | Make an aquarium with a waterfall running from the trunk
Please subscribe to the channel
Vườn & Nhà – YouTube
Thank You ! #Vườnnhà #lamhoca #aquarium

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “Làm hồ cá với thác nước chạy từ thân cây | Make an aquarium with a waterfall running from the trunk

  1. Không ổn rồi bạn ơi! Chỉ chơi được 1 tháng thôi, cây phát triển rễ đùn đất lên, đáy hồ bị nứt không giữ được nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *