September 29, 2022

7 thoughts on “Lá bùa trấn yểm Tôn Ngộ Không trên núi Ngũ Hành có dụng ý gì?

  1. Chân Thanh Cảm Ơn Chương Trinh Đa Chia Sẻ..
    MẮT TAI ,MŨI LƯỠI, THÂN TÂM ..
    NẰM TRONG CƠ CHẾ THOÁT VÒNG ĐƯỢC CHĂNG…
    NGÀY DÀI , THÁNG RỘNG , NĂM QUA..
    ĐỢI CHỜ HÓA KIẾP THOÁT VÒNG TRẦM LUÂN…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *