May 28, 2023

48 thoughts on “KST Vlog 18 – Ăn Thịt Trâu Gác Bếp của người Thái

  1. dinh mênh ăn cái đó mà uống nước suối nước ngọt thì đúng là phung phí cảm giác.

  2. Ở hải ngoại muốn ăn được miếng thịt buffalo gác bếp rất khó khăn, from Canberra Capital Territory of Australia 🌍🇦🇨👍✈️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *