May 31, 2023

KOBE KÉO PHÀ TỪ VUÔNG TÔM RA SÔNG – MÁY XÚC ĐẤT HITACHI EX 60 /excavator earth pulls ferryexcavator land pull the ferry out to the river
KOBE KÉO PHÀ TỪ VUÔNG TÔM RA SÔNG – MÁY XÚC ĐẤT HITACHI EX 60

excavator land pull the ferry out to the river
KOBE KÉO PHÀ TỪ VUÔNG TÔM RA SÔNG – MÁY XÚC ĐẤT HITACHI EX 60

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “KOBE KÉO PHÀ TỪ VUÔNG TÔM RA SÔNG – MÁY XÚC ĐẤT HITACHI EX 60 /excavator earth pulls ferry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *