December 1, 2020

One thought on “Kinh tế Việt Nam trưa 15.11.2019

  1. Có 1 anh nào mau thế, mới đăng lên là cho Dislike ngay.
    Nếu nhanh vậy thì hủy đăng ký kênh luôn nhé, cho video khỏi đăng lên luồng tin khỏi Dislike chi cho mệt
    Mặc dù biết Dislike không ảnh hưởng đến kênh gì hết
    Cảm ơn bác quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *