February 26, 2020

5 thoughts on “Kinh tế Việt Nam cuối tuần 25.05.2019

  1. Thon truong cung khong phai tra tien dien chu con noi gi cac can bo khac. Nhan dan dang gong minh gang tien dien cho ca bo may chinh quyen. Toi de ngi can bo cung nen chia se cung dan chac chan rang tien dien cung khong the tang nhu vay vi luc nay da danh vao tuoi tien cua can bo

  2. Vn co fat trien duoc .fai nho vao lop tre vn .su lo luc cua lop tre ko ngung va su ho tro nhiet tinh chinh sach hop ly de lop tre co dong luc vuot len .va su ho tro cua cac doanh nhan va doanh nghiep vn de co kinh phi .ft .thi vn moi vuot len tam cao moi

  3. Có đứng dậy được thì cũng mất mẹ nó 1 chân phải đứng bằng cái nạng , thế thì vươn lên thế đéo nào được, chỉ giỏi chém gió

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *