August 17, 2022

One thought on “Kinh tế Việt Nam cuối tuần 13.04.2019

  1. Khi trích dẫn, phát thanh viên cố gắng nói kỹ và rất rõ, nhất là khi mình có tật ngọng lời,… Phải rất kỹ. Cảm ơn các bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *