May 6, 2021

20 thoughts on “KINH DOANH NHÀ TRỌ PHỨC TẠP LẮM ???

  1. Đây mới chỉ là sàn mặt đất thôi đấy, nếu lên hai ba tầng và full 12 tháng thì thu nhập thì…trời ơi nghĩ mà thèm haha
    Cám ơn Quang đã cho mình mở rộng tầm mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *