March 24, 2023

17 thoughts on “KIM JONG KOOK MỘT CON NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẦY TIẾT KIỆM

  1. Một ng đàn ông kì lạ, tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ.
    Trong khi thành công như anh ấy, nh ng sẽ lựa chọn lối sống xa hoa, tự thỏa mãn bản thân nhg : một căn phòng nhỏ, đơn sơ, sách, ti vi và những thứ cũ kĩ đầy kỉ niệm- đó là Kim Jong Kook.

  2. Dù k phải là máu mủ j mà chỉ là fax thôi nhưng mink luôn muốn chú kết hôn vì đã trong cái độ tuổi này r, cả cô Song Jihyo nx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *