June 4, 2023

Khúc Hát Sông Quê – Karaoke Phối hayQua nửa đời phiêu dạt
Con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
Chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy,
Từng vị heo may trên má em hồng.

Ơi con sông quê con sông quê,
Ơi con sông quê con sông quê.

Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng.

Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn
Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “Khúc Hát Sông Quê – Karaoke Phối hay

  1. Hi Tuấn Roman, quê ở mô mà vui quá vậy bạn, trông mà thèm em ơi! – Kẻ lưu vong không trong chẳng ngoài, Quê hương là cái gọi Nôi Ru. Trông ngày Quốc Tổ trùng tu, Việt Nam lập nghiệp sĩ phu mới mừng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *