August 13, 2022

6 thoughts on “Khởi tố 3 nghi can đổ dầu ô nhiễm sông Đà

  1. Xử 3 thằng này là đương nhiên.nhưng vấn đề là có xử đứa chủ mưu bỏ tiền ra thuê bọn này đổ thải,hay nó nhiều tiền nó đút cho rồi cũng qua quýt như những vụ khác

  2. Mang ra cho dân hỏi tội .chứ án nhẹ quá thì ai chẳng đô trộm được .thế thiệt hại về sức khỏe về chi phí phục hồi nhà máy nước thì thằng nào chịu hay chẳng ai chịu

  3. 3 thằng này là phải khởi tố tội khủng bố và giết người hàng loạt mới đáng tội chứ xử từ 1-5 năm thì quá nhẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *