April 11, 2021

Khơi thông nguồn lực tư nhânDiễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sẽ diễn ra trong 2 ngày 02 – 03/5 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành 1 động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *