July 5, 2022

One thought on “Khi thằng đệ ở chung nhà trọ chưa đăng ký tạm trú và bị doạ công an kiểm tra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *